Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kronikárka1115 SGWaAP
0.532matrikárka1966 SGWaAP
0.542starostka56706 SGWaAP
0.545knihovníčka7533 SGWaAP
0.571prednostka_mestský2360 SGWaAP
0.573obecná_kronika2190 SGWaAP
0.581archivárka452 SGWaAP
0.586Božena17744 SGWaAP
0.586prednostka_MsÚ1870 SGWaAP
0.591kontrolórka4888 SGWaAP
0.600zapisovateľka5759 SGWaAP
0.601folkloristka847 SGWaAP
0.602etnografka1209 SGWaAP
0.604hlavná_kontrolórka5255 SGWaAP
0.606Ružena8336 SGWaAP
0.612ekonómka8033 SGWaAP
0.614kronikár10739 SGWaAP