Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000krivda35627 SGWaAP
0.349skrivodlivosť1087 SGWaAP
0.369nespravodlivosť29581 SGWaAP
0.506neprávosť16008 SGWaAP
0.538príkorie4491 SGWaAP
0.565zatrpknutosť3851 SGWaAP
0.574bezprávie6795 SGWaAP
0.584zášť2846 SGWaAP
0.599zrada36097 SGWaAP
0.608zloba21598 SGWaAP
0.621podlosť3793 SGWaAP
0.626neláska2811 SGWaAP
0.626nevďačnosť2031 SGWaAP
0.634neprajnosť2073 SGWaAP
0.640nevraživosť12060 SGWaAP
0.643bezmocnosť22408 SGWaAP
0.643ukrutnosť3641 SGWaAP
0.647pohana1046 SGWaAP
0.653potupa8079 SGWaAP
0.654nevďak1428 SGWaAP
0.654trpkosť9044 SGWaAP
0.658nevernosť1830 SGWaAP
0.660bieda60055 SGWaAP