Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000krivé_obvinenie2863 SGWaAP
0.302krivá_výpoveď2564 SGWaAP
0.330ohováranie18050 SGWaAP
0.365trestné_oznámenie53129 SGWaAP
0.415obvinenie112106 SGWaAP
0.448krivá_prísaha1017 SGWaAP
0.449nactiutŕhanie566 SGWaAP
0.457zneužitie_právomoc5465 SGWaAP
0.459spáchanie_trestný11185 SGWaAP
0.471šírenie_poplašná3219 SGWaAP
0.482stíhanie14353 SGWaAP
0.486trestné_stíhanie64366 SGWaAP
0.496trestný_čin166027 SGWaAP
0.497ublíženie19572 SGWaAP
0.503vyhrážanie7204 SGWaAP
0.510krivo_obviniť744 SGWaAP
0.519vydieranie27396 SGWaAP
0.519vznesené_obvinenie3857 SGWaAP
0.525obžaloba44183 SGWaAP
0.539nebezpečné_vyhrážanie3709 SGWaAP
0.546trestne_stíhať2318 SGWaAP
0.549verejný_činiteľ27513 SGWaAP
0.552odsúdenie27011 SGWaAP
0.553vznesené1875 SGWaAP
0.553spáchanie16285 SGWaAP