Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kritickosť1954 SGWaAP
0.494autoritatívnosť574 SGWaAP
0.497sebakritika4275 SGWaAP
0.504zásadovosť1839 SGWaAP
0.509impulzívnosť1389 SGWaAP
0.517podozrievavosť2475 SGWaAP
0.517sebakontrola6441 SGWaAP
0.518tolerantnosť2525 SGWaAP
0.529empatia28412 SGWaAP
0.530uvážlivosť410 SGWaAP
0.535racionálnosť1325 SGWaAP
0.536nedôverčivosť1265 SGWaAP
0.539rezervovanosť1373 SGWaAP
0.539rozhľadenosť1630 SGWaAP
0.542tendenčnosť900 SGWaAP
0.543nekompromisnosť1380 SGWaAP
0.545svedomitosť2541 SGWaAP
0.549vyhranenosť698 SGWaAP
0.552emocionalita3657 SGWaAP
0.555povrchnosť7196 SGWaAP
0.558úzkostlivosť1132 SGWaAP
0.559egocentrizmus2227 SGWaAP
0.561povýšenosť1878 SGWaAP