Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kritické_myslenie11076 SGWaAP
0.302tvorivé_myslenie3195 SGWaAP
0.493logické_myslenie8638 SGWaAP
0.497myslenie192257 SGWaAP
0.506abstraktné_myslenie1400 SGWaAP
0.522mediálna_gramotnosť1928 SGWaAP
0.525logické_uvažovanie1544 SGWaAP
0.564analytické_myslenie2395 SGWaAP
0.566sebareflexia15014 SGWaAP
0.571sebavzdelávanie2395 SGWaAP
0.579divergentné432 SGWaAP
0.581emocionálna_inteligencia3010 SGWaAP
0.583iniciatívnosť1121 SGWaAP
0.583tvorivosť58760 SGWaAP
0.587asertivita4940 SGWaAP
0.587čitateľská_gramotnosť6318 SGWaAP
0.590sebauvedomenie3483 SGWaAP
0.593empatia28412 SGWaAP
0.593podnikavosť2786 SGWaAP
0.596sebahodnotenie7982 SGWaAP
0.604kognitívne2404 SGWaAP