Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kriticizmus766 SGWaAP
0.380racionalizmus3906 SGWaAP
0.414idealizmus5687 SGWaAP
0.420objektivizmus476 SGWaAP
0.439dogmatizmus2038 SGWaAP
0.446konzervativizmus7677 SGWaAP
0.471tradicionalizmus1217 SGWaAP
0.477pozitivistický563 SGWaAP
0.478naturalizmus2845 SGWaAP
0.481pozitivizmus2987 SGWaAP
0.482racionalistický771 SGWaAP
0.482nihilizmus3239 SGWaAP
0.483pragmatizmus5424 SGWaAP
0.488subjektivizmus1824 SGWaAP
0.489skepticizmus4907 SGWaAP
0.491evolucionizmus659 SGWaAP
0.494realizmus17755 SGWaAP
0.495iracionalizmus471 SGWaAP
0.499existencializmus2174 SGWaAP
0.506empirizmus1104 SGWaAP
0.507utopizmus451 SGWaAP
0.510demokratizmus1136 SGWaAP
0.510postmodernizmus1877 SGWaAP