Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kristus2498 SGWaAP
0.384ježiš3757 SGWaAP
0.435Kristus313755 SGWaAP
0.465satan28705 SGWaAP
0.480antikrist3932 SGWaAP
0.488boh268574 SGWaAP
0.513lucifer7829 SGWaAP
0.517Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.527Satan19195 SGWaAP
0.529Ježiš486700 SGWaAP
0.532Alah8244 SGWaAP
0.541spasiteľ26960 SGWaAP
0.548pohan25230 SGWaAP
0.549Boh1407708 SGWaAP