Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000križovatka133816 SGWaAP
0.276kruhová_križovatka3424 SGWaAP
0.325okružná_križovatka4190 SGWaAP
0.393mimoúrovňová_križovatka2299 SGWaAP
0.398štvorprúdová2759 SGWaAP
0.421dvojprúdová1270 SGWaAP
0.424dvojprúdovka462 SGWaAP
0.434výpadovka3724 SGWaAP
0.449obchádzka10048 SGWaAP
0.454nadjazd6964 SGWaAP
0.474železničné_priecestie13005 SGWaAP
0.485obchádzková_trasa5127 SGWaAP
0.488semafor20517 SGWaAP