Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000križiak7487 SGWaAP
0.407križiacka1359 SGWaAP
0.448križiacky1414 SGWaAP
0.456križiacka_výprava6747 SGWaAP
0.468križiacke950 SGWaAP
0.511krížová_výprava2614 SGWaAP
0.517husita4744 SGWaAP
0.518Osman4095 SGWaAP
0.525templár8573 SGWaAP
0.548janičiar1822 SGWaAP
0.554Peržan6189 SGWaAP
0.558dobyvateľ8695 SGWaAP
0.559osmanský_Turek652 SGWaAP