Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000križiacka_výprava6747 SGWaAP
0.146krížová_výprava2614 SGWaAP
0.355križiacka1359 SGWaAP
0.397križiacke950 SGWaAP
0.456križiak7487 SGWaAP
0.506inkvizícia9172 SGWaAP
0.509križiacky1414 SGWaAP
0.549dobyvačná1137 SGWaAP
0.549vojenské_ťaženie1494 SGWaAP
0.552Osmanský_ríša5243 SGWaAP
0.555Byzancia5289 SGWaAP
0.557rímska_ríša10411 SGWaAP
0.560osmanská_ríša1762 SGWaAP
0.572templár8573 SGWaAP
0.580vojnové_ťaženie814 SGWaAP
0.581husita4744 SGWaAP
0.583Konštantínopol6187 SGWaAP
0.583vojna656840 SGWaAP
0.591byzantská_ríša2625 SGWaAP
0.592osmanský_Turek652 SGWaAP
0.596pápežstvo2697 SGWaAP
0.603džihád5715 SGWaAP
0.607hugenot980 SGWaAP
0.613Templár811 SGWaAP
0.621protireformácia1975 SGWaAP
0.622franský3625 SGWaAP
0.623Perzia6045 SGWaAP
0.623christianizácia851 SGWaAP
0.623heréza5062 SGWaAP
0.626byzantský_cisár2582 SGWaAP
0.628dobytie11312 SGWaAP
0.628osmanský2024 SGWaAP
0.630turecký_vpád1141 SGWaAP
0.630schizma3117 SGWaAP
0.630franská_ríša1389 SGWaAP
0.633dobyvateľská534 SGWaAP
0.633kacír4804 SGWaAP
0.635Osman4095 SGWaAP