Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000križiacka_výprava6747 SGWaAP
0.146krížová_výprava2614 SGWaAP
0.355križiacka1359 SGWaAP
0.397križiacke950 SGWaAP
0.456križiak7487 SGWaAP
0.506inkvizícia9172 SGWaAP
0.509križiacky1414 SGWaAP
0.549dobyvačná1137 SGWaAP
0.549vojenské_ťaženie1494 SGWaAP
0.552Osmanský_ríša5243 SGWaAP
0.555Byzancia5289 SGWaAP
0.557rímska_ríša10411 SGWaAP
0.560osmanská_ríša1762 SGWaAP
0.572templár8573 SGWaAP
0.580vojnové_ťaženie814 SGWaAP
0.581husita4744 SGWaAP
0.583Konštantínopol6187 SGWaAP
0.583vojna656840 SGWaAP
0.591byzantská_ríša2625 SGWaAP
0.592osmanský_Turek652 SGWaAP
0.596pápežstvo2697 SGWaAP