Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kretén5351 SGWaAP
0.213debil26611 SGWaAP
0.214magor9815 SGWaAP
0.258idiot41565 SGWaAP
0.269hlupák45452 SGWaAP
0.276chumaj3043 SGWaAP
0.288tupec6355 SGWaAP
0.293chrapúň3714 SGWaAP
0.303imbecil2146 SGWaAP
0.321chmuľo1045 SGWaAP
0.325blbec21200 SGWaAP
0.327chuj4488 SGWaAP
0.337kokot14201 SGWaAP
0.338trkvas1504 SGWaAP
0.341hulvát2810 SGWaAP
0.346primitív6286 SGWaAP
0.361sviniar5895 SGWaAP
0.366hajzel12952 SGWaAP
0.368ožran4644 SGWaAP