Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kresťansky3828 SGWaAP
0.466nábožensky7736 SGWaAP
0.486vlastenecky723 SGWaAP
0.499liberálne3338 SGWaAP
0.551ľavicovo2169 SGWaAP
0.565nacionalisticky833 SGWaAP
0.568homosexuálne1478 SGWaAP
0.570duchovne31539 SGWaAP
0.579kresťanská148366 SGWaAP
0.585pravicovo2617 SGWaAP
0.585kresťanský98148 SGWaAP
0.587národne6270 SGWaAP
0.588socialisticky1950 SGWaAP
0.591svetsky610 SGWaAP
0.591nacionálne766 SGWaAP
0.594humanisticky714 SGWaAP
0.597intelektuálne6414 SGWaAP
0.598ideologicky8080 SGWaAP
0.598nábožensky_založený1520 SGWaAP
0.608svetonázorovo414 SGWaAP
0.618opravdivo2146 SGWaAP
0.619hodnotovo4956 SGWaAP
0.624biblicky1635 SGWaAP
0.626teologicky2338 SGWaAP