Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kresťanský98148 SGWaAP
0.332katolícky57473 SGWaAP
0.405kresťanská148366 SGWaAP
0.412náboženský79066 SGWaAP
0.421sekulárny6815 SGWaAP
0.431kresťan253031 SGWaAP
0.474protestantský6987 SGWaAP
0.476kresťanstvo112019 SGWaAP
0.494evanjelikálny986 SGWaAP
0.494kresťanské38118 SGWaAP
0.495ateistický4237 SGWaAP
0.508religiózny2234 SGWaAP
0.512svetský15553 SGWaAP
0.512katolík82214 SGWaAP
0.520veriaci111658 SGWaAP
0.522cirkevný71707 SGWaAP
0.525pohanský15801 SGWaAP
0.531katolicizmus10809 SGWaAP
0.532nekresťan2285 SGWaAP
0.538pravoslávny20874 SGWaAP
0.539moslimský25446 SGWaAP
0.543mohamedánsky765 SGWaAP
0.549judaizmus11119 SGWaAP
0.552kresťanské_spoločenstvo8401 SGWaAP