Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kresťanské_spoločenstvo8401 SGWaAP
0.220cirkevné_spoločenstvo5864 SGWaAP
0.357farské_spoločenstvo2917 SGWaAP
0.474kresťanské38118 SGWaAP
0.475evanjelizačné2546 SGWaAP
0.485kresťanská148366 SGWaAP
0.486cirkev670610 SGWaAP
0.492rehoľné_spoločenstvo2333 SGWaAP
0.498ekumenické_hnutie1032 SGWaAP
0.502veriace4983 SGWaAP
0.505ekumenické4128 SGWaAP
0.512charizmatické_hnutie659 SGWaAP
0.517misijné6235 SGWaAP
0.518apoštolát8846 SGWaAP
0.525kresťan253031 SGWaAP
0.533evanjelizácia22920 SGWaAP
0.537modlitebné2999 SGWaAP
0.540Cirkev25402 SGWaAP
0.543apoštolské3741 SGWaAP
0.550ohlasovanie_evanjelium2746 SGWaAP
0.552evanjelizačná3033 SGWaAP
0.552evanjelizovať3585 SGWaAP
0.552kresťanský98148 SGWaAP