Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kresťanské38118 SGWaAP
0.279katolícke21666 SGWaAP
0.337kresťanstvo112019 SGWaAP
0.337náboženské27478 SGWaAP
0.351sekulárne1752 SGWaAP
0.400biblické12886 SGWaAP
0.406protestantské2527 SGWaAP
0.421kresťanská148366 SGWaAP
0.422ortodoxné1539 SGWaAP
0.432religiózne805 SGWaAP
0.432pravoslávne2592 SGWaAP
0.447pohanské3021 SGWaAP
0.459náboženstvo212593 SGWaAP
0.464židovstvo9482 SGWaAP
0.469svetské4784 SGWaAP
0.474kresťanské_spoločenstvo8401 SGWaAP
0.480ateistické1233 SGWaAP
0.480moslimské5722 SGWaAP
0.482evanjelikálne409 SGWaAP
0.484duchovné62483 SGWaAP
0.484apoštolské3741 SGWaAP
0.484veriace4983 SGWaAP
0.494humanistické2443 SGWaAP
0.494kresťanský98148 SGWaAP
0.497ekumenické4128 SGWaAP
0.497židovské17950 SGWaAP
0.500Kresťanstvo2107 SGWaAP
0.500islamské8849 SGWaAP
0.502kresťan253031 SGWaAP
0.506judaizmus11119 SGWaAP
0.509sektárske718 SGWaAP
0.511cirkevné24655 SGWaAP
0.511luteránske500 SGWaAP
0.512katolicizmus10809 SGWaAP
0.515islam66773 SGWaAP
0.517katolícka_cirkev72226 SGWaAP
0.522evanjelické4953 SGWaAP
0.523budhistické1479 SGWaAP
0.527pravoslávie4171 SGWaAP
0.533gnostické583 SGWaAP
0.534sväté41015 SGWaAP
0.537liberálne6296 SGWaAP
0.537slobodomurárske712 SGWaAP
0.540teologické8505 SGWaAP
0.546cirkevné_spoločenstvo5864 SGWaAP
0.547pohanstvo5012 SGWaAP
0.551božie169284 SGWaAP
0.551protestantizmus4455 SGWaAP