Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kresťanské38118 SGWaAP
0.279katolícke21666 SGWaAP
0.337kresťanstvo112019 SGWaAP
0.337náboženské27478 SGWaAP
0.351sekulárne1752 SGWaAP
0.400biblické12886 SGWaAP
0.406protestantské2527 SGWaAP
0.421kresťanská148366 SGWaAP
0.422ortodoxné1539 SGWaAP
0.432religiózne805 SGWaAP
0.432pravoslávne2592 SGWaAP
0.447pohanské3021 SGWaAP
0.459náboženstvo212593 SGWaAP
0.464židovstvo9482 SGWaAP
0.469svetské4784 SGWaAP
0.474kresťanské_spoločenstvo8401 SGWaAP
0.480ateistické1233 SGWaAP
0.480moslimské5722 SGWaAP
0.482evanjelikálne409 SGWaAP
0.484duchovné62483 SGWaAP
0.484apoštolské3741 SGWaAP
0.484veriace4983 SGWaAP
0.494humanistické2443 SGWaAP
0.494kresťanský98148 SGWaAP