Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kresťanská148366 SGWaAP
0.382sekulárna5098 SGWaAP
0.392katolícka99952 SGWaAP
0.404kresťanstvo112019 SGWaAP
0.405kresťanský98148 SGWaAP
0.421kresťanské38118 SGWaAP
0.427protestantská8913 SGWaAP
0.432náboženská126443 SGWaAP
0.469katolícka_cirkev72226 SGWaAP
0.476kresťan253031 SGWaAP
0.482religiózna2095 SGWaAP
0.483cirkev670610 SGWaAP
0.485kresťanské_spoločenstvo8401 SGWaAP
0.498pravoslávna10215 SGWaAP
0.513Katolícky_cirkev7507 SGWaAP
0.520luteránska2949 SGWaAP
0.521Kresťanský3835 SGWaAP
0.530evanjeliová5230 SGWaAP
0.530biblická32057 SGWaAP
0.531liberálna27803 SGWaAP
0.531ateistická3763 SGWaAP
0.532ortodoxná6427 SGWaAP
0.532pohanská7442 SGWaAP
0.534Kresťanstvo2107 SGWaAP