Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kresťan253031 SGWaAP
0.239katolík82214 SGWaAP
0.293nekresťan2285 SGWaAP
0.335veriaci150386 SGWaAP
0.338mohamedán3468 SGWaAP
0.341moslim74254 SGWaAP
0.344veriaci111658 SGWaAP
0.346neveriaci10286 SGWaAP
0.397Kresťan2880 SGWaAP
0.404protestant17006 SGWaAP
0.425ateista41462 SGWaAP
0.431kresťanský98148 SGWaAP
0.436žid65420 SGWaAP
0.438kresťanstvo112019 SGWaAP
0.452budhista6227 SGWaAP
0.453neverec2613 SGWaAP
0.466katolícka_cirkev72226 SGWaAP
0.467pohan25230 SGWaAP
0.469hinduista5652 SGWaAP
0.469Katolícky_cirkev7507 SGWaAP
0.472fundamentalista5025 SGWaAP