Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kremácia2721 SGWaAP
0.506pochovávanie6716 SGWaAP
0.568spopolniť994 SGWaAP
0.592pohrebný_obrad4639 SGWaAP
0.622krematórium7741 SGWaAP
0.624pohreb79709 SGWaAP
0.625nebožtík5906 SGWaAP
0.629smútočný_obrad2138 SGWaAP
0.632zosnulý21584 SGWaAP
0.640exhumácia2931 SGWaAP
0.653zomrelé1237 SGWaAP
0.670zomrelý5420 SGWaAP
0.680pohrebná17996 SGWaAP
0.681zosnulé4539 SGWaAP
0.695pohrebný6618 SGWaAP
0.697pochovávať12568 SGWaAP
0.700mumifikovať432 SGWaAP
0.708zomretý753 SGWaAP
0.708obrad82101 SGWaAP
0.716kolumbárium801 SGWaAP