Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000krakovská1688 SGWaAP
0.437varšavská3470 SGWaAP
0.483milánska2872 SGWaAP
0.484krakovský3320 SGWaAP
0.500viedenská26700 SGWaAP
0.510petrohradská1942 SGWaAP
0.512budapeštianska6218 SGWaAP
0.521ľvovská622 SGWaAP
0.524pražská43866 SGWaAP
0.534olomoucká1215 SGWaAP
0.545berlínska6924 SGWaAP
0.553Krakov33484 SGWaAP
0.553drážďanská522 SGWaAP
0.554krakovské768 SGWaAP
0.561záhrebská990 SGWaAP
0.568Pražský7844 SGWaAP
0.568poľská110622 SGWaAP
0.573zürišská613 SGWaAP