Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000krajské_osvetové1941 SGWaAP
0.303osvetové_stredisko12420 SGWaAP
0.311regionálne_osvetové2509 SGWaAP
0.431zemplínske_osvetové494 SGWaAP
0.441vihorlatské_osvetové604 SGWaAP
0.456Vihorlatský_osvetové464 SGWaAP
0.468turčianske_kultúrne1427 SGWaAP
0.472Vlastivedný_múzeum1347 SGWaAP
0.476Gemerský_osvetové700 SGWaAP
0.477galantské_osvetové414 SGWaAP
0.479spišské_osvetové762 SGWaAP
0.484Dom_Matica4487 SGWaAP
0.485Osvetový1667 SGWaAP
0.489ponitrianske_múzeum1489 SGWaAP
0.501Záhorský_osvetové572 SGWaAP
0.506pohronské_osvetové458 SGWaAP
0.511Ponitriansky_múzeum1129 SGWaAP
0.515považské_osvetové723 SGWaAP
0.518gemerské_osvetové762 SGWaAP
0.524CVČ_Domino1295 SGWaAP
0.530vihorlatské_múzeum1117 SGWaAP
0.533záhorské_osvetové533 SGWaAP