Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000krajské71417 SGWaAP
0.198okresné61082 SGWaAP
0.387obvodné9155 SGWaAP
0.394celoštátne13077 SGWaAP
0.444celoslovenské27631 SGWaAP
0.526krajská53094 SGWaAP
0.526dejepisná_olympiáda1161 SGWaAP
0.541Hviezdoslavov_Kubín6428 SGWaAP
0.583regionálne62376 SGWaAP
0.593oblastné9244 SGWaAP
0.616Stredoškolský_odborná1422 SGWaAP
0.617Biblický_olympiáda1440 SGWaAP
0.625okresná45533 SGWaAP
0.632matematická_olympiáda3487 SGWaAP
0.634kolo1175444 SGWaAP
0.635celoslovenská55453 SGWaAP
0.644predmetová_olympiáda2291 SGWaAP
0.648prednes_poézia5428 SGWaAP
0.655celoštátna32135 SGWaAP
0.659Dejepisný507 SGWaAP
0.663recitačná_súťaž3981 SGWaAP
0.663Senica160749 SGWaAP