Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000krajská53094 SGWaAP
0.257okresná45533 SGWaAP
0.420celoštátna32135 SGWaAP
0.448oblastná20736 SGWaAP
0.519župná13924 SGWaAP
0.526krajské71417 SGWaAP
0.555Krajský51128 SGWaAP
0.575celoslovenská55453 SGWaAP
0.580samosprávny_kraj62398 SGWaAP
0.582republiková12361 SGWaAP
0.595celorepubliková882 SGWaAP
0.596regionálna188125 SGWaAP
0.607Trenčiansky_samosprávny7105 SGWaAP
0.609Žilinský_samosprávny11082 SGWaAP
0.610trenčiansky_samosprávny8475 SGWaAP
0.613žilinský_samosprávny22051 SGWaAP
0.630prešovský_samosprávny18042 SGWaAP
0.632ŽSK29539 SGWaAP
0.633Trnavský_samosprávny14413 SGWaAP
0.634obvodná5671 SGWaAP
0.644celoštátne13077 SGWaAP
0.645Hviezdoslavov_Kubín6428 SGWaAP
0.646nitriansky_samosprávny15993 SGWaAP