Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000krajinský_snem1302 SGWaAP
0.349uhorský_snem3548 SGWaAP
0.376krajinský8690 SGWaAP
0.428Uhorský_snem801 SGWaAP
0.495krajinská6343 SGWaAP
0.519ríšsky_snem1594 SGWaAP
0.545snem63120 SGWaAP
0.549stoličné741 SGWaAP
0.571miestodržiteľská945 SGWaAP
0.571spolkový_snem2210 SGWaAP
0.575uhorský26642 SGWaAP
0.582podžupan3090 SGWaAP
0.585superintendent2959 SGWaAP
0.590krajinské1342 SGWaAP
0.592palatín7542 SGWaAP
0.592cisár_Leopold1365 SGWaAP
0.597ríšsky3212 SGWaAP
0.598deputácia1477 SGWaAP
0.598snemový489 SGWaAP
0.599Budín8780 SGWaAP
0.604Uhorsko90302 SGWaAP
0.605prepošt3157 SGWaAP