Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000krajinský8690 SGWaAP
0.376krajinský_snem1302 SGWaAP
0.405ríšsky3212 SGWaAP
0.436Krajinský3362 SGWaAP
0.475krajinská6343 SGWaAP
0.481spolkový12596 SGWaAP
0.526hajtman4152 SGWaAP
0.538župný14449 SGWaAP
0.550krajinské1342 SGWaAP
0.561saský2207 SGWaAP
0.566uhorský26642 SGWaAP
0.571ríšske1289 SGWaAP
0.580Spolkový1888 SGWaAP
0.589stoličný4330 SGWaAP
0.591ostrihomský1665 SGWaAP
0.592prepošt3157 SGWaAP
0.592uhorský_snem3548 SGWaAP
0.596ríšsky_snem1594 SGWaAP
0.598spolková34087 SGWaAP
0.599podžupan3090 SGWaAP
0.603miestodržiteľ4755 SGWaAP
0.605ministerský15037 SGWaAP