Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000krajinná_ekológia1425 SGWaAP
0.345pedológia559 SGWaAP
0.385environmentalistika3785 SGWaAP
0.395hydrológia2353 SGWaAP
0.421environmentálne_inžinierstvo861 SGWaAP
0.428krajinné_inžinierstvo1642 SGWaAP
0.429hydrogeológia821 SGWaAP
0.457pôdoznalectvo919 SGWaAP
0.471fytopatológia429 SGWaAP
0.473ústav_SAV19800 SGWaAP
0.474geotechnika1021 SGWaAP
0.480prírodovedecká_fakulta8005 SGWaAP
0.482Prírodovedecký_fakulta5940 SGWaAP
0.486krajinné_plánovanie696 SGWaAP
0.490Fakulta_záhradníctvo849 SGWaAP
0.501geochémia650 SGWaAP
0.516entomológia770 SGWaAP
0.516SAV150867 SGWaAP
0.522geoveda414 SGWaAP
0.531geológia11940 SGWaAP