Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000krajina2930017 SGWaAP
0.554Európa1259811 SGWaAP
0.562členská91670 SGWaAP
0.564Afrika149659 SGWaAP
0.578nečlenská2056 SGWaAP
0.582latinská_Amerika18101 SGWaAP
0.589pobaltská7155 SGWaAP
0.605Ázia109083 SGWaAP
0.607Stredný_Ázia5649 SGWaAP
0.608juhovýchodná_Ázia12793 SGWaAP
0.610stredoázijská2241 SGWaAP
0.610africká30983 SGWaAP
0.613Bulharsko90408 SGWaAP
0.619západoeurópska8266 SGWaAP
0.623severná_Afrika12882 SGWaAP
0.625Moldavsko17226 SGWaAP
0.628Čína313297 SGWaAP
0.629Turecko161488 SGWaAP
0.630európska_únia334148 SGWaAP
0.634Rusko609061 SGWaAP
0.635africký_kontinent4919 SGWaAP
0.637Amerika239366 SGWaAP
0.637postkomunistická9553 SGWaAP
0.637Indonézia27622 SGWaAP