Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000krajanské1639 SGWaAP
0.438krajanská2887 SGWaAP
0.471krajanská_komunita1022 SGWaAP
0.482krajanský_spolok1198 SGWaAP
0.513krajanský4614 SGWaAP
0.542vojvodinské779 SGWaAP
0.544Krajanský626 SGWaAP
0.573dolnozemský_Slovák2462 SGWaAP
0.578matičné3103 SGWaAP
0.584vojvodinský_Slovák4804 SGWaAP
0.620slovakista1635 SGWaAP
0.622národnostné9000 SGWaAP
0.623folklórne8254 SGWaAP
0.625rusínske3599 SGWaAP
0.625dolnozemské458 SGWaAP
0.626osvetové2961 SGWaAP
0.641báčsky_Petrovec5222 SGWaAP
0.645Vojvodina18312 SGWaAP
0.646divadelný_ochotník1107 SGWaAP
0.646literárne43083 SGWaAP