Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000krajanská2887 SGWaAP
0.434krajanský_spolok1198 SGWaAP
0.438krajanské1639 SGWaAP
0.457krajanský4614 SGWaAP
0.463krajanská_komunita1022 SGWaAP
0.532Krajanský626 SGWaAP
0.532dolnozemský_Slovák2462 SGWaAP
0.564vojvodinský_Slovák4804 SGWaAP
0.573emigrantská841 SGWaAP
0.584matičná4651 SGWaAP
0.589národnostná25380 SGWaAP
0.599vojvodinská2780 SGWaAP
0.606rusínska9993 SGWaAP
0.630národnostná_menšina47681 SGWaAP
0.636národopisná4178 SGWaAP
0.648menšinová17663 SGWaAP
0.648frankofónna1833 SGWaAP
0.652Vojvodina18312 SGWaAP
0.656študujúca_mládež1387 SGWaAP
0.656folkloristická543 SGWaAP
0.659exilová4145 SGWaAP
0.664slavistická604 SGWaAP