Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kraj697728 SGWaAP
0.368kraj9480 SGWaAP
0.388Banskobystrický_kraj13523 SGWaAP
0.420Trnavský_kraj21678 SGWaAP
0.434samosprávny_kraj62398 SGWaAP
0.442okres499303 SGWaAP
0.448prešovský_samosprávny18042 SGWaAP
0.452trenčiansky_samosprávny8475 SGWaAP
0.452Bratislavský_kraj28531 SGWaAP
0.461Trenčiansky_samosprávny7105 SGWaAP
0.461banskobystrický_samosprávny8600 SGWaAP
0.464nitriansky_samosprávny15993 SGWaAP
0.468Kraj3562 SGWaAP
0.481prešovský114783 SGWaAP
0.487Žilinský_samosprávny11082 SGWaAP
0.489Banskobystrický_samosprávny6038 SGWaAP
0.490žilinský_samosprávny22051 SGWaAP
0.500Košický_samosprávny7711 SGWaAP
0.500Trnavský_samosprávny14413 SGWaAP
0.503banskobystrický49085 SGWaAP
0.503Bratislavský_samosprávny16201 SGWaAP
0.507trenčiansky53404 SGWaAP
0.519žilinský80320 SGWaAP
0.522nitriansky93498 SGWaAP
0.523Trenčiansky30314 SGWaAP