Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000krčmár10800 SGWaAP
0.444krčmárka2779 SGWaAP
0.445mlynár7773 SGWaAP
0.466výčapník1632 SGWaAP
0.489hostinský8573 SGWaAP
0.513gazda32772 SGWaAP
0.515paholok4903 SGWaAP
0.527bača15048 SGWaAP
0.530polesný857 SGWaAP
0.532sedliak27222 SGWaAP
0.540kočiš9123 SGWaAP
0.540šenk3818 SGWaAP
0.546mäsiar17265 SGWaAP
0.549horár7148 SGWaAP
0.551kostolník6211 SGWaAP
0.561bufetár672 SGWaAP
0.561richtár22876 SGWaAP
0.564ujček1730 SGWaAP
0.569fiškál1275 SGWaAP
0.571štamgast4562 SGWaAP
0.573Amerikán769 SGWaAP
0.573fabrikant828 SGWaAP
0.577trafikant596 SGWaAP