Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000krútňava2130 SGWaAP
0.477Krútňava667 SGWaAP
0.493rusalka2329 SGWaAP
0.605Rusalka951 SGWaAP
0.615opereta9492 SGWaAP
0.627vták_ohnivák662 SGWaAP
0.640opera111936 SGWaAP
0.646Grófka599 SGWaAP
0.647hlbočina3746 SGWaAP
0.650Opera_SND2555 SGWaAP
0.651pastorkyňa985 SGWaAP
0.651riava2846 SGWaAP
0.653rapsódia1209 SGWaAP