Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000krétska827 SGWaAP
0.421polynézska659 SGWaAP
0.484grécka64713 SGWaAP
0.493andalúzska787 SGWaAP
0.505balijská457 SGWaAP
0.508etruská754 SGWaAP
0.516krétsky1090 SGWaAP
0.516korzická558 SGWaAP
0.519berberská596 SGWaAP
0.528maurská1092 SGWaAP
0.530domorodá3211 SGWaAP
0.536dalmatínska684 SGWaAP
0.545stredozemná841 SGWaAP
0.550indická32690 SGWaAP
0.561kreolská634 SGWaAP
0.564staroveká15215 SGWaAP
0.565egyptská24214 SGWaAP
0.567stredomorská9057 SGWaAP
0.571perzská4240 SGWaAP
0.574inkská414 SGWaAP
0.577beduínska518 SGWaAP
0.578thajská9205 SGWaAP
0.579orientálna11048 SGWaAP
0.580mezopotámska495 SGWaAP
0.582egejská653 SGWaAP