Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000král4168 SGWaAP
0.416kráľ403784 SGWaAP
0.578uherský491 SGWaAP
0.588Panovník464 SGWaAP
0.601panovník51690 SGWaAP
0.605cisár81604 SGWaAP
0.608knieža54086 SGWaAP
0.612poviť1118 SGWaAP