Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kráľovstvo118633 SGWaAP
0.318Kráľovstvo6457 SGWaAP
0.521kniežatstvo9977 SGWaAP
0.571ríša105889 SGWaAP
0.581cisárstvo5581 SGWaAP
0.585domínium1089 SGWaAP
0.614knieža54086 SGWaAP
0.619cárstvo607 SGWaAP
0.620kráľ403784 SGWaAP
0.628Ríša1413 SGWaAP
0.630mocnárstvo947 SGWaAP
0.631dŕžava3109 SGWaAP
0.633impérium20942 SGWaAP
0.656kráľovské21268 SGWaAP
0.661uhorské_kráľovstvo3926 SGWaAP
0.672veličenstvo12090 SGWaAP
0.679vojvodstvo4435 SGWaAP
0.682Veličenstvo2817 SGWaAP
0.683Osmanský_ríša5243 SGWaAP
0.692vojsko112561 SGWaAP
0.694panstvo46190 SGWaAP