Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kráľovský61948 SGWaAP
0.351kniežací3903 SGWaAP
0.402cisársky16429 SGWaAP
0.452šľachtický9375 SGWaAP
0.455grófsky1848 SGWaAP
0.474panovnícky999 SGWaAP
0.479kráľ403784 SGWaAP
0.501šľachtic27207 SGWaAP
0.505kráľov8145 SGWaAP
0.530kráľovská74238 SGWaAP
0.545vojvoda28122 SGWaAP
0.547gróf58759 SGWaAP
0.550panovnícky_dvor1098 SGWaAP
0.554kráľovské21268 SGWaAP
0.556cisárov2529 SGWaAP
0.562habsburský3387 SGWaAP
0.565urodzený5629 SGWaAP
0.569veľmož6882 SGWaAP
0.571dvorná_dáma3033 SGWaAP
0.573uhorský26642 SGWaAP
0.575palatín7542 SGWaAP
0.575panovník51690 SGWaAP
0.581panovnícky_rod963 SGWaAP