Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kráľ_Žigmund3730 SGWaAP
0.222Žigmund_luxemburský1210 SGWaAP
0.225Žigmund_Luxemburský1177 SGWaAP
0.257uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.290Žigmund10064 SGWaAP
0.296Matej_Korvín5385 SGWaAP
0.313uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.316cisár_Leopold1365 SGWaAP
0.368palatín7542 SGWaAP
0.413Habsburský1841 SGWaAP
0.419uhorský_palatín1120 SGWaAP
0.423ostrihomský_arcibiskup4264 SGWaAP
0.430donačná_listina715 SGWaAP
0.433spišský_prepošt462 SGWaAP
0.440gróf58759 SGWaAP