Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kráľ403784 SGWaAP
0.336cisár81604 SGWaAP
0.336panovník51690 SGWaAP
0.410uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.411knieža54086 SGWaAP
0.416král4168 SGWaAP
0.436miestodržiteľ4755 SGWaAP
0.438kráľov8145 SGWaAP
0.442vládca51375 SGWaAP
0.445veľmož6882 SGWaAP
0.449rímsky_cisár5459 SGWaAP
0.452vojvodca8873 SGWaAP
0.461vojvoda28122 SGWaAP
0.476sultán11630 SGWaAP
0.479kráľovský61948 SGWaAP
0.482turecký_sultán1053 SGWaAP
0.484vladár10193 SGWaAP
0.489šľachtic27207 SGWaAP
0.490uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.490trón61853 SGWaAP
0.494cár13306 SGWaAP
0.495imperátor2803 SGWaAP
0.504kráľovná109539 SGWaAP
0.513Žigmund10064 SGWaAP
0.514princ78924 SGWaAP
0.515vezír2702 SGWaAP
0.517Šalamún9216 SGWaAP
0.517gróf58759 SGWaAP
0.518faraón19159 SGWaAP
0.521ruský_cár3364 SGWaAP
0.526habsburský3387 SGWaAP
0.527chán3891 SGWaAP
0.527cisárov2529 SGWaAP
0.535palatín7542 SGWaAP
0.536korunný_princ5061 SGWaAP
0.536kráľ_Šalamún2451 SGWaAP
0.540Matej_Korvín5385 SGWaAP
0.541monarcha5732 SGWaAP
0.542Žigmund_Luxemburský1177 SGWaAP
0.543rytier56860 SGWaAP
0.544aragónsky499 SGWaAP
0.546egyptský_faraón1311 SGWaAP
0.547kráľ_Žigmund3730 SGWaAP
0.547Habsburský1841 SGWaAP