Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kozmopolitizmus928 SGWaAP
0.367internacionalizmus2044 SGWaAP
0.412šovinizmus3737 SGWaAP
0.413nacionalizmus26046 SGWaAP
0.447boľševizmus3476 SGWaAP
0.450antikomunizmus1458 SGWaAP
0.466morálny_relativizmus899 SGWaAP
0.467globalizmus815 SGWaAP
0.468antiamerikanizmus1134 SGWaAP
0.471oportunizmus2274 SGWaAP
0.472národovectvo952 SGWaAP
0.474antifašizmus694 SGWaAP
0.478konzervativizmus7677 SGWaAP
0.485demokratizmus1136 SGWaAP
0.489etnocentrizmus442 SGWaAP
0.490liberalizmus19638 SGWaAP
0.491nihilizmus3239 SGWaAP
0.492nacionálny2577 SGWaAP
0.498marxizmus13099 SGWaAP
0.502totalitarizmus2624 SGWaAP
0.502ideológia68602 SGWaAP
0.503pacifizmus1171 SGWaAP
0.504militarizmus1490 SGWaAP