Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kozácka1111 SGWaAP
0.451kozácky1071 SGWaAP
0.599ataman847 SGWaAP
0.625bielogvardejec466 SGWaAP
0.630donský430 SGWaAP
0.633Donský427 SGWaAP
0.639domobranec714 SGWaAP
0.642pochodová907 SGWaAP
0.646kozák11187 SGWaAP
0.647donský_kozák584 SGWaAP
0.652tatárska1886 SGWaAP
0.654gruzínska7264 SGWaAP
0.663frontová1253 SGWaAP
0.670proletárska2351 SGWaAP
0.672dragún1083 SGWaAP
0.676krymská2258 SGWaAP
0.677červenoarmejec1409 SGWaAP
0.677kyjevská3166 SGWaAP
0.681povstalecká8322 SGWaAP
0.682partizánska17276 SGWaAP
0.683kavaléria1462 SGWaAP
0.686milícia10343 SGWaAP
0.687mongolská3281 SGWaAP