Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kovospracujúci1028 SGWaAP
0.300drevospracujúci1525 SGWaAP
0.309strojársky10701 SGWaAP
0.315strojársky_priemysel3570 SGWaAP
0.336drevársky_priemysel1467 SGWaAP
0.364kovopriemysel404 SGWaAP
0.367textilný_priemysel4306 SGWaAP
0.368kožiarsky1684 SGWaAP
0.372papierenský_priemysel1556 SGWaAP
0.383gumárenský_priemysel778 SGWaAP
0.389hutnícky5309 SGWaAP
0.395papierenský2836 SGWaAP
0.414gumárenský1105 SGWaAP
0.432sklársky_priemysel1032 SGWaAP
0.434petrochemický_priemysel1049 SGWaAP
0.446strojárstvo19092 SGWaAP
0.447polygrafický_priemysel752 SGWaAP
0.447metalurgický1486 SGWaAP
0.449elektrotechnický_priemysel5763 SGWaAP
0.451elektrotechnický8231 SGWaAP
0.456drevospracujúci_priemysel2981 SGWaAP
0.460drevársky4106 SGWaAP
0.462nábytkársky_priemysel1609 SGWaAP