Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kováčstvo2832 SGWaAP
0.244hrnčiarstvo2987 SGWaAP
0.256tkáčstvo1114 SGWaAP
0.291košikárstvo1501 SGWaAP
0.317rezbárstvo3241 SGWaAP
0.392remeslo83975 SGWaAP
0.393kováčske_remeslo603 SGWaAP
0.393drotárstvo3797 SGWaAP
0.409tesárstvo686 SGWaAP
0.417čipkárstvo656 SGWaAP
0.422umelecké_kováčstvo1034 SGWaAP
0.450pastierstvo1875 SGWaAP
0.456drevorubačstvo699 SGWaAP
0.469garbiarstvo493 SGWaAP
0.473sklárstvo1094 SGWaAP
0.487mlynárstvo887 SGWaAP
0.496kováč17144 SGWaAP
0.505tkáčske530 SGWaAP
0.507kováčske813 SGWaAP
0.514obuvníctvo786 SGWaAP
0.517kováčska_dielňa2121 SGWaAP
0.521hrnčiarske578 SGWaAP
0.523umelecké_remeslo4734 SGWaAP