Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kováčska2666 SGWaAP
0.409mäsiarska1594 SGWaAP
0.414hrnčiarska5419 SGWaAP
0.441Kováčsky1494 SGWaAP
0.511zámočnícka4610 SGWaAP
0.522zvonárska553 SGWaAP
0.524remeselnícka4113 SGWaAP
0.529Mäsiarsky927 SGWaAP
0.534tkáčska1093 SGWaAP
0.542kolárska478 SGWaAP
0.551Zámočnícky499 SGWaAP
0.562kováčska_dielňa2121 SGWaAP
0.570Alžbetina3219 SGWaAP
0.582sedlárska642 SGWaAP
0.586drotárska2868 SGWaAP
0.586stolárska4084 SGWaAP
0.589kamenárska2424 SGWaAP
0.595kováčska_vyhňa931 SGWaAP
0.596zlatnícka1150 SGWaAP
0.598kováčstvo2832 SGWaAP
0.599pekárska2323 SGWaAP
0.606mlynská4633 SGWaAP
0.608remeselnícka_dielňa1087 SGWaAP
0.615garbiarska1540 SGWaAP
0.627stavbárska2443 SGWaAP