Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kováč17144 SGWaAP
0.391debnár1602 SGWaAP
0.411remeselník46652 SGWaAP
0.435čižmár1685 SGWaAP
0.440kováčsky2133 SGWaAP
0.447tkáč3443 SGWaAP
0.448košikár1883 SGWaAP
0.449obuvník6442 SGWaAP
0.451hrnčiar9146 SGWaAP
0.453rezbár12398 SGWaAP
0.454kožušník1535 SGWaAP
0.457garbiar1723 SGWaAP
0.461kováčska_dielňa2121 SGWaAP
0.470mlynár7773 SGWaAP
0.475nožiar904 SGWaAP
0.482krajčír11223 SGWaAP
0.489umelecký_kováč1468 SGWaAP
0.489sklár4230 SGWaAP
0.491zručný_remeselník1039 SGWaAP
0.492stolár14736 SGWaAP
0.492mäsiar17265 SGWaAP
0.492uhliar2684 SGWaAP
0.496kováčstvo2832 SGWaAP
0.497ovčiar1316 SGWaAP
0.500kamenár7361 SGWaAP