Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kotlina28177 SGWaAP
0.324vrchovina7363 SGWaAP
0.346pahorkatina8841 SGWaAP
0.389liptovská_kotlina1248 SGWaAP
0.400podunajská_nížina2857 SGWaAP
0.401turčianska_kotlina1462 SGWaAP
0.406dolina162915 SGWaAP
0.410hornádska_kotlina497 SGWaAP
0.412hornatina1237 SGWaAP
0.430Hornádsky_kotlina465 SGWaAP
0.433Podunajský_nížina2476 SGWaAP
0.434predhorie3018 SGWaAP
0.444nížina20060 SGWaAP
0.451východoslovenská_nížina3214 SGWaAP
0.453záhorská_nížina1517 SGWaAP
0.454Hornohornonitriansky_kotlina709 SGWaAP
0.471južný_svah5229 SGWaAP
0.483zníženina1120 SGWaAP