Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kostolná_myš906 SGWaAP
0.557trieť_bieda938 SGWaAP
0.572chudobný145488 SGWaAP
0.651nemajetný2776 SGWaAP
0.654schudobnieť1510 SGWaAP
0.658držgroš1172 SGWaAP
0.667lakomý3536 SGWaAP
0.668chudák45967 SGWaAP
0.669biedny19060 SGWaAP
0.669chudobná67419 SGWaAP
0.671ťuťmák966 SGWaAP
0.672mamonár451 SGWaAP
0.675skupáň796 SGWaAP
0.687boháč22731 SGWaAP
0.694chudobnieť1017 SGWaAP
0.697chudobne2734 SGWaAP
0.700márnotratný1218 SGWaAP
0.704žgrloš450 SGWaAP
0.709vdovica571 SGWaAP
0.712žobrácky731 SGWaAP
0.712sprosták414 SGWaAP
0.714sedliačka1421 SGWaAP