Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kostol_nanebovzatie1339 SGWaAP
0.128kostol_Nanebovzatie1856 SGWaAP
0.253rímskokatolícky_kostol8114 SGWaAP
0.277farský_kostol21935 SGWaAP
0.298farský_Kostol1119 SGWaAP
0.303Nanebovzatie_panna2886 SGWaAP
0.319rímskokatolícky_Kostol883 SGWaAP
0.333františkánsky_kostol3345 SGWaAP
0.335Navštívenie_panna895 SGWaAP
0.337nanebovzatie_panna3226 SGWaAP
0.344navštívenie_panna1324 SGWaAP
0.367Michal_archanjel4718 SGWaAP
0.369Katarína_Alexandrijský788 SGWaAP
0.377evanjelický_kostol14629 SGWaAP
0.383Katarína_alexandrijská830 SGWaAP
0.389rímskokatolícky_farský1949 SGWaAP
0.403Kostol_sv10114 SGWaAP
0.404gréckokatolícky_chrám2297 SGWaAP
0.409Katedrála3427 SGWaAP
0.411Kaplnka3994 SGWaAP
0.418kostol513213 SGWaAP
0.424piaristický_kostol1183 SGWaAP
0.426jezuitský_kostol2930 SGWaAP
0.428kostolík33513 SGWaAP
0.438ružencová_panna904 SGWaAP
0.441trojičný_stĺp458 SGWaAP
0.442kaplnka104479 SGWaAP
0.442piaristický757 SGWaAP
0.443románsky_kostolík1157 SGWaAP
0.447morový_stĺp1758 SGWaAP
0.453mariánsky_stĺp1188 SGWaAP
0.454Morový_stĺp508 SGWaAP