Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kostol_nanebovzatie1339 SGWaAP
0.128kostol_Nanebovzatie1856 SGWaAP
0.253rímskokatolícky_kostol8114 SGWaAP
0.277farský_kostol21935 SGWaAP
0.298farský_Kostol1119 SGWaAP
0.303Nanebovzatie_panna2886 SGWaAP
0.319rímskokatolícky_Kostol883 SGWaAP
0.333františkánsky_kostol3345 SGWaAP
0.335Navštívenie_panna895 SGWaAP
0.337nanebovzatie_panna3226 SGWaAP
0.344navštívenie_panna1324 SGWaAP
0.367Michal_archanjel4718 SGWaAP
0.369Katarína_Alexandrijský788 SGWaAP
0.377evanjelický_kostol14629 SGWaAP
0.383Katarína_alexandrijská830 SGWaAP
0.389rímskokatolícky_farský1949 SGWaAP
0.403Kostol_sv10114 SGWaAP
0.404gréckokatolícky_chrám2297 SGWaAP