Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kostol_Nanebovzatie1856 SGWaAP
0.128kostol_nanebovzatie1339 SGWaAP
0.251farský_Kostol1119 SGWaAP
0.255farský_kostol21935 SGWaAP
0.256rímskokatolícky_kostol8114 SGWaAP
0.300Nanebovzatie_panna2886 SGWaAP
0.311rímskokatolícky_Kostol883 SGWaAP
0.317Kostol_sv10114 SGWaAP
0.326nanebovzatie_panna3226 SGWaAP
0.333františkánsky_kostol3345 SGWaAP
0.347navštívenie_panna1324 SGWaAP
0.350Michal_archanjel4718 SGWaAP
0.351Navštívenie_panna895 SGWaAP
0.370Katarína_Alexandrijský788 SGWaAP
0.371Katarína_alexandrijská830 SGWaAP
0.372evanjelický_kostol14629 SGWaAP
0.392Kaplnka3994 SGWaAP
0.402Katedrála3427 SGWaAP